Ammattitaitoa yhdessä

Tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta.

(päivittyy ruotsiksi)

Hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Hanke on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille, ay-aktiiveille, työnantajan edustajille sekä oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.

Yleisenä päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Näin tuetaan myös laadukasta koulutusta, osaamistavoitteiden toteutumista, opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työllistymistä.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tukee vahvasti hankkeen toteutusta.

Orientering

Opiskelijan erityinen tuki ja ohjaus työpaikalla -videosarja

1. Hyvä perehdytys

Hyvässä perehdytyksessä on tärkeää huomioida opiskelijan yksilölliset tarpeet ja osaaminen.

2. Onnistunut näyttö

Opiskelijan onnistunutta näyttöä tukee työpaikkaohjaajan kannustus ja rohkaisu.

3. Monipuolinen ohjaus

Monipuolisessa ja havainnollistavassa ohjauksessa hyödynnetään kuvia, videoita ja työhön liittyviä esineitä.

4. Selkeä kieli ohjauksessa

Selkeän kielen käyttö ohjauksessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työpaikkaohjaaja puhuu hitaammin ja selittää vaikeat sanat ja käsitteet.

Användbara material

Här hittar du enkelt tips.
Handledning och orientering till stöd för studerandenas hälsa.
Läs mer.
Läs mer om den personliga utvecklingsplanen för kunnande.
Läs mer
Här kan du ladda ner guiderna som pdf-filer.
Läs mer
Mer information och läsning på temat.
Läs mer
Utbildningsvideorna kan ses här.
Läs mer
Uppgifter om författarna till materialen hittar du här.
Läs mer

I samarbete

Tämä hanke on toteutettu yhdessä.