Handledning av yrkesstuderanden på arbetsplatsen

Guide för arbetsplatshandledare och personalrepresentanter
TSL och Kiipula

Säkerhet i arbetet för studerande

Anvisning för arbetsplatshandledare och personalrepresentanter
TSL

Karriärhandledning för studerande

Guide för att stödja den studerandes karriärplanering på arbetsplatser och läroanstalter
TSL och Kiipula

Särskilt stöd på arbetsplatsen

Guide för att handleda och stödja olika studerande
TSL och Kiipula

Reformera samarbetet!

Praktiska verktyg för dig som utvecklar samarbetet mellan arbetsplatsen och läroanstalten
Arbetshälsoinstitutet
Anna-Leena Kurki, Hanna Uusitalo, Mikko Nykänen, Pauliina Mattila-Holappa ja Eveliina Saari

Informationspaket för arbetsplatshandledare:

Hälsofrämjande handledning och orientering av studerande
Arbetshälsoinstitutet