Ammattiin opiskelevien ohjaaminen työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille ja henkilöstön edustajille
TSL ja Kiipula

Opiskelijoiden uraohjaus

Opas työpaikoille ja oppilaitoksille opiskelijan urasuunnitelmien tukemiseen
TSL ja Kiipula

Opiskelijan työturvallisuus

Ohje työpaikkaohjaajille ja henkilöstön edustajille
TSL

Erityinen tuki työpaikalla

Opas työpaikoille erilaisten oppijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen
TSL ja Kiipula

Uudista yhteistyötä!

Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle
Työterveyslaitos
Anna-Leena Kurki, Hanna Uusitalo, Mikko Nykänen, Pauliina Mattila-Holappa ja Eveliina Saari

Tietokortti työpaikkaohjaajille

Hyvinvointia tukeva opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys.
Työterveyslaitos