Opiskelun perustana on HOKS

HOKS on lyhenne sanoista opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelman laadintaa kutsutaan opintojen henkilökohtaistamiseksi. Henkilökohtaistaminen mahdollistaa yksilölliset ja joustavat opintopolut sekä niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelun. HOKS laaditaan kaikille opiskelijoille.

 • HOKS laaditaan heti opintojen alussa.
 • Suunnitelman laativat yleensä opettaja ja opiskelija yhdessä.
 • Työnantajan edustaja osallistuu HOKSin laadintaan niiltä osin kuin suunnitelma koskee työpaikalla järjestettävää koulutusta.
 • Työtehtävät on suunniteltava niin, että opiskelijan on mahdollista oppia
  tutkinnossa vaadittavat asiat.
 • Suunnitelmaan kirjataan, mihin tutkinnon osaan työpaikalla järjestettävä koulutus kuuluu.
 • Suunnitelmaan kirjataan myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen tavoitteet ja sisällöt sekä näyttö eli osaamisen osoittaminen työpaikalla.
 • HOKSiin kirjataan määräaika, jonka kuluessa opinnot on suoritettava. Määräaika on alustava, ja sitä voidaan tarvittaessa pidentää tai lyhentää.
 • HOKSin on kuvattava opiskelun tavoitteita ajantasaisesti, joten sitä päivitetään aina tarvittaessa.
 • HOKSiin kirjataan vastuullinen työpaikkaohjaaja ja varaohjaaja.
 • Suunnitelmaan kirjataan myös opiskelijan mahdolliset erityisen tuen tarpeet ja sovitut tukitoimet.

HOKS
Tutustu HOKSIIN.
Lue lisää tästä.