Ammattitaitoa yhdessä

Tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta.

Ammattitaitoa yhdessä ESR-hanke (2018-2020) kokosi yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Hankkeen päämääränä oli, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Hanke vahvisti koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä.

Hankkeen toteuttivat Työväen Sivistysliitto TSL (päätoteuttaja), ja osatoteuttajina mukana olivat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tuki hankkeen toteutusta.

Perehdytys

Opiskelijan erityinen tuki ja ohjaus työpaikalla -videosarja

1. Hyvä perehdytys

Hyvässä perehdytyksessä on tärkeää huomioida opiskelijan yksilölliset tarpeet ja osaaminen.

2. Onnistunut näyttö

Opiskelijan onnistunutta näyttöä tukee työpaikkaohjaajan kannustus ja rohkaisu.

3. Monipuolinen ohjaus

Monipuolisessa ja havainnollistavassa ohjauksessa hyödynnetään kuvia, videoita ja työhön liittyviä esineitä.

4. Selkeä kieli ohjauksessa

Selkeän kielen käyttö ohjauksessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työpaikkaohjaaja puhuu hitaammin ja selittää vaikeat sanat ja käsitteet.

Hyödyllisiä materiaaleja

Tästä löydät helposti vinkkejä.
Hyvinvointia tukeva opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys.
Lue lisää
Tutustu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.
Lue lisää
Lataa täältä oppaat PDF-muodossa.
Lue lisää
Lisätietoja ja luettavaa aiheesta.
Lue lisää
Koulutusvideot ovat katsottavissa täältä.
Lue lisää
Aineistojen tekijätiedot löydät täältä.
Lue lisää

Yhteistyössä

Tämä hanke on toteutettu yhdessä.